Strona główna
  urlop wychowawczy oświadczenie ojca

Kolekcjonowanie

Temat: pracodawca a urlop wychowawczy
OK, rozumiem. W takim razie pracodawca ma obowiązek udzielić ci urlopu wychowawczego na wskazany przez ciebie okres (chyba że w międzyczasie kończy ci się umowa czasowa, wtedy na okres do konca ... w sekretariacie, lub pocztowym) o treści mniej więcej: W dniu ..... złożyłam pracodawcy (nazwa pracodawcy) wniosek o przyznanie urlopu wychowawczego na okres ....., zachowując wszystkie terminy przewidziane w "Rozporządzeniu MGPiPS z 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr. 230, poz. 2291)". Oświadczam, iż spełniam wszystkie warunki określone w Kodeksie Pracy do ubiegania się o urlop wychowawczy na w/w okres (kopie dokumentacji w załaczeniu - akt urodzenia dziecka, oswiadczenie ojca że nie ubiega się o urlop, ew. tym podobne). Uprzejmie proszę o pisemnie potwierdzenie przyznania urlopu wychowawczego na wnioskowany przeze mnie okres. i tyle. do sądu pójdziesz, jeśli będziesz miała na pismie do pracodawcy odpowiedź, łamiącą twoje prawo do urlopu - ale sądzę że do tego nie dojdzie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,785,66720525,66720525,pracodawca_a_urlop_wychowawczy.htmlTemat: Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy??
Imie i nazwisko Miejscowość, data Adres WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego w okresie od dnia ….. do dnia …….. w celu sprawowania opieki nad moją córką/synem (Imię i nazwisko dziecka) urodzoną/nym (data ur. Dziecka i miejsce urodzenia) Na dziecko to nie wykorzystywałam dotychczas ani ja, ani małżonek urlopu wychowawczego. Drugi rodzic, (Imię i nazwisko), nie zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w wyżej wymienionym terminie na wyżej wymienione dziecko, na dowód czego załączam stosowne oświadczenie. (podpis) Imię i nazwisko ojca Miejscowość,data Adres OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany (Imię i nazwisko) oświadczam, iż nie zamierzam korzystać z urlopu wychowawczego w okresie od dnia ……. do dnia ………., w celu sprawowania opieki nad moją córką/ Synem (Imię i nazwisko...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47154,78679100,78679100,Jak_napisac_wniosek_o_urlop_wychowawczy_.html


Temat: Wypoczynkowy przed wychowawczym?
malagos-z napisała: >Słyszałam, że trzeba najpierw wykorzystać przysługujacy urlop wypoczynkowy. Nie ma takiego obowiazku, ale tylko PRZED wychowawczym wypoczynkowy przesluguje Ci w pelnym wymiarze, tj. w Twoim przypadku 20 dni. O ... korzystania z wychowawczego na pierwsze dziecko, ale z Twego postu tak nie wynika. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego Niniejszym składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego, w okresie od dnia .... do dnia ...., w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem .......... urodzonym (ą) w dniu ....... . Wyjaśniam, że do tej pory nie korzystałam / korzystałam z urlopu na wymienione dziecko w okresie od dnia ...... do dnia ...... . Do wniosku dołączam oświadczenie ojca dziecka - ................., o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego. Załącznik: Oświadczenie ojca dziecka pzdr
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,20446573,20446573,Wypoczynkowy_przed_wychowawczym_.html


Temat: Podanie o urlop wychowawczy
gdzies wczesniej na forum znalazlam cos takiego: WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem, (tu imię i nazwisko dziecka), ur. (tu data urodzenia dziecka), składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze (tu długość urlopu) w okresie od dnia (data poczatku) do dnia (data-konca). Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko/ korzystałam* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko w wymiarze... Do wniosku dołączam oświadczenie ojca dziecka, (imię i nazwisko ojca), zam. w (adres ojca), o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego, Podstawa prawna art. 186 K.p. _______________________________________________________________________________ Taką treść usisz złożyc w zakłądzie pracy na 14 dni przed datą rozpoczecia urlopu. Ja sie zagapiłam o 4 dni, i żeby formalnosciom stało sie zadosc dołączyłam prosbe o niewykorzystywanie przez pracodawce prawa do opoźnienia urlopu o te 4 dni. NIe było problemów.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,32344580,32344580,Podanie_o_urlop_wychowawczy.html


Temat: Urlop wychowawczy - jak napisać podanie?
Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego Na podstawie art.186@ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy(Dz.U. z 1998r., nr 21, poz.94 z pózn. zm.) w związku z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego(Dz.U. nr 230, poz.2291) wnoszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze........, w okresie od dnia.........do dnia........, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem..............., urodzonym.......... Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam z urlopu wychowawczego na wyżej wymienione dziecko. Do wniosku dołączam oświadczenie ojca dziecka............o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego. podpis Załączniki: - oświadczenie ojca dziecka Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,17318346,17318346,Urlop_wychowawczy_jak_napisac_podanie_.html


Temat: urlop wychowawczy
Zakladajac, ze macierzynski trwal do konca lipca, przepracowalas 7 miesiecy, przysluguje Ci 7/12 urlopu. 20 dni x 8 godz = 160 godz urlopu z czego 3/4 =120 godz urlopu. Przysluguje Ci 7/12 co wynosi 70 godzin urlopu, przy 6-godzinnym dniu pracy 70 : 6 = 11,66 dnia, zaokraglajac = 12 dni urlopu. Pracodawca nie musi wyrazic zgody na urlop wypoczynkowy we wskazanym przez Ciebie terminie, natomiast nie ma prawa odmowic udzielenia urlopu wychowawczego jezeli wniosek wplynie najpozniej na 14 dni przed jego rozpoczeciem. Jezeli nie wykorzystasz wypoczynkowego, bedzie musial wyplacic za niego ekwiwalent pieniezny. Pzdr Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego Niniejszym składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego, w okresie od dnia .... do dnia ...., w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem .......... urodzonym (ą) w dniu ....... . Wyjaśniam, że do tej pory nie korzystałam / korzystałam z urlopu na wymienione dziecko w okresie od dnia ...... do dnia ...... . Do wniosku dołączam oświadczenie ojca dziecka - ................., o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego. Załącznik: Oświadczenie ojca dziecka
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,18515272,18515272,urlop_wychowawczy.html


Temat: Czy dobrze napisałam podanie o wszystkie urlopy?
Czy dobrze napisałam podanie o wszystkie urlopy? Czy może ktoś sprawdzić czy dobrze napisałam podanie o wszystkie urlopy?? napisałam to tak: Niniejszym składam wniosek o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za rok 2004 (20 dni) od dnia 20 maja 2005 do dnia 17 czerwca 2005, urlopu wypoczynkowego za rok 2005 (26 dni) od dnia 18 czerwca 2005 do dnia 25 lipca 2005 oraz dwóch dni opieki na dziecko w dniach 26, 27 lipca 2005 i urlopu wychowawczego, w okresie od dnia 28 lipca 2005 do dnia 29 lipca 2007, w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem (tu oczywiście jest Imię i nazwisko dziecka) urodzoną w dniu ............. Wyjaśniam, że do tej pory nie korzystałam z urlopu na wymienione dziecko. Do wniosku dołączam oświadczenie ojca dziecka – ......................., o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego. Jeżeli robi sie to inaczej to proszę o wskazówki.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,22927042,22927042,Czy_dobrze_napisalam_podanie_o_wszystkie_urlopy_.html


Temat: Jak napisać podanie o wychowawczy?
oto wzór: Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego (art. 186 § 1 k.p.) Na podstawie art. 186 § 1 k.p. składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki ... lub która to część (może być ich 4) Załączam oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w moim wniosku. (można dołączyć, ja nie dołączałam). Najlepiej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,34147957,34147957,Jak_napisac_podanie_o_wychowawczy_.html


Temat: Pytanie o urlop wypoczynkowy i wychowawczy.......
Hejka Najpierw dowiedz się ile masz do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Podanie o urlop Proszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za lata 2008(jeśli masz zaległy), 2009 od dnia...... do dnia .......... łącznie dni ...... Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem . . . . . . . . ............ . . (imię i nazwisko dziecka, data jego urodzenia) składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze . . . .............w okresie od dnia . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . Jednocześnie informuję, że dotychczas korzystano / nie korzystano *) z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez . . . . .(liczba tygodni lub miesięcy) Do wniosku dołączam oświadczenie ojca / matki *) dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . (adres) o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Podstawa prawna art. 186 K.p. W załączeniu: -oświadczenie ojca / matki *) dziecka
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,94083039,94083039,Pytanie_o_urlop_wypoczynkowy_i_wychowawczy_.html


Temat: urlop wypoczynkowy po wychowawczym
Kończy ci się wychowawczy czy macierzyński? Jeżeli macierzyński, to masz prawo do wykorzystania całego zaległego urlopu za 2009, oraz całego urlopu za 2010. Pracodawca nie ma prawa się nie zgodzić. Naliczanie ... zakładu pracy ojca - ale de facto nie maja do tego podstawy prawnej. Twoje pisemne oświadczenie powinno wystarczyć. Dziecko nie musi być chore, a pracodawca nie możne odmówić ci udzielenia tego...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,106729668,106729668,urlop_wypoczynkowy_po_wychowawczym.html


Temat: jak napisac podanie o urlop wychowawczy?
po urlopie macierzyńskim jak już wcześniej ktoś napisał najlepiej wykorzystać urlop wypoczynkowy. Zaległy za rok 2007 i bieżący za rok 2008. Jeżeli masz umowę o pracę na czas nieokreślony nie ma najmniejszych przeszkód abyś wykorzystała cały ( czyli 20 bądź 26 dni) , umowa na czas określony mozesz wykorzystać cały urlop przysługujący Ci do dnia upłynięcia terminu trwania umowy. Po urlopie wypoczynkowym możesz skorzystać z 2 dodatkowych płatnych dni z tytułu opieki nad dzieckiem ( art 188 kp).Aby skorzystać z takiego uprawnienia kadrowa da Ci do wypełnienia odpowiedni formularz oświadczenia. Być może już korzystasz z takiego uprawnienia przy pierwszym dziecku to już wiesz o tym.Po tych dniach wypisujesz podanie o urlop wychowawczy we wskazanym przez siebie terminie. Do podania o urlop wychowawczy załączasz pisemne oświadczenie ojca dziecka, że nie będzie korzystał z tego uprawnienia ( urlopu wychowaczego) we wskazanym przez Ciebie terminie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,74263149,74263149,jak_napisac_podanie_o_urlop_wychowawczy_.html


Temat: Urlop wychowawczy,jakie formalności?
Z Wnioskiem o urlop wychowawczy należy wystąpić na 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego/wypoczynkowego w treści jak wyżej koleżanka napisała. Urlop wychowawczy mozna brać w 3- ech "ratach" do ukńczenia przez dziecko 4-go roku życia. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie ojca dziecka, że w czasie Twojego urlopu wychowawczego, ojcieć dziecka nie będzie korzystał z tegoż urlopu. A tak w ogóle, to na wychowawczym fajnie jest czego i Tobie życzę
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,82387533,82387533,Urlop_wychowawczy_jakie_formalnosci_.html


Temat: !Urlop Wychowawczy
>> Ja tez mam pytanie co do tego Urlopu.Czy to prawda,ze jesli dziecko ma nazwisko Ojca to musze posadzic go o alimenty,albo wziac slub koscielny?<< Ale o co Ty właściwie pytasz? Chodzi Ci o to czy możesz skorzystać z urlopu wychowawczego, jeśli żyjesz w związku nieformalnym z ojcem dziecka? Oczywiście, że możesz- jeśli spełnisz pozostałe warunki do udzielania urlopu ( 6-miesięczny staż pracy, złożenie pracodawcy wniosku o udzielenie urlopu, oświadczenie ojca dziecka, że on z urlopu nie zamierza korzystać). Ślub, a zwłaszcza forma, w jakiej został on udzielony nie ma tu nic do...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,87380567,87380567,_Urlop_Wychowawczy.html


Temat: PILNE!!! płatny wychowawczy a praca za granicą
PILNE!!! płatny wychowawczy a praca za granicą Pilnie proszę o poradę, staram się o płatny urlop wychowawczy ale jest jeden problem. W 2006 pracowałam za granicą i jak większość nie wykazałam nigdzie tych dochodów. Nie mam slubu z ojcem dziecka ale złożyliśmy oświadczenie że prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. Jego zarobki za 2006 wykazaliśmy i gdyby tak zostało to należy nam się płatny wychowawczy pod wzgl. kryterium dochodowego. Jednak obawiam się co z moimi dochodami. Jeśli wykażę, to nici z pieniędzy z MOPS, a jak nie wykażę to może potem być draka, chociaż wiem...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,78453083,78453083,PILNE_platny_wychowawczy_a_praca_za_granica.html


Temat: jak załatwiać wychowawczy????
Treść wniosku powinna być mniej więcej taka: W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem . . .(imię i nazwisko dziecka, data jego urodzenia)składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze . . . w okresie od dnia . . . do dnia . . . Jednocześnie informuję, że dotychczas korzystano / nie korzystano *) z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez . . . (liczba tygodni lub miesięcy) Do wniosku dołączam oświadczenie ojca / matki *) dziecka . . . (imię i nazwisko) ... (adres)o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,83800680,83800680,jak_zalatwiac_wychowawczy_.html


Temat: podanie o wychowawczy- co musi zawierać
podanie o wychowawczy- co musi zawierać Niedługo kończy mi się urlop wychowaczy (3 mies) i chcę napisać podanie o przedłużenie, czy wiecie co musi zawierać takie podanie, jaka mniej wiecej treść? U mnie w kadrach niestety za bardzo sie nie orientuja a mieszkam teraz w innym kraju i nie chcę pisać podania 10 razy. Podobno ma też być oświadczenie ojca że w tym czasie nie weźmie wychowawczego... Jeszcze jedno pytanie- moj pracodawca chce zebym brala wychowawczy w ratach , co 3 mies,wiem ze mozna maksymalnie 4 razy tak a czy sa jeszcze jakies...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,28920079,28920079,podanie_o_wychowawczy_co_musi_zawierac.html


Temat: ojciec/niemąż - kwestia prawna
w związku z urodzeniem dziecka, urlop macierzyński w części niewykorzystanej przez matkę oraz urlop wychowawczy będą przysługiwały także ojcu – „niemężowi” wychowującemu dziecko (także w sensie wspólnie z matka).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,76532150,76532150,ojciec_niemaz_kwestia_prawna.html


Temat: co z dodatkiem dla osób samotnie wychowujących?
ja dostaje taki zasilek ale: - moj synek nie zostal uznany przez ojca (nie wystepowalam o to) wiec mamy status "ojciec nieznany", - musialam napisac oswiadczenie ze nie bede wystepowala o ustalenie ojcostwa i alimenty, - przebywam na urlopie wychowawczym wiec nie mam zadnych dochodow, na twoim miejscu poszlabym do osrodka pomocy spolecznej i dopytala o szczegoly.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,82196897,82196897,co_z_dodatkiem_dla_osob_samotnie_wychowujacych_.html


Temat: wzór o przedłużenie urlopu macierzyńskiego-proszę!
Oj dziewczyny, kąśliwe jesteście, nie ma co. Umiem napisać podanie. Chodziło mi m. in. o podstawę prawną (w zwykłym podaniu o wychowawczy powołuje się na art. 186 Kodeksu Pracy) i myślałam, że tu też należy podać jakiś paragraf dotyczący przedłużenia urlopu. A także inne sprawy, jak np. oświadczenie ojca, że nie korzysta w tym czasie z wychowawczego itp. Nic, dzięki za pomoc....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,566,98850763,98850763,wzor_o_przedluzenie_urlopu_macierzynskiego_prosze_.html


Temat: Jak napisac do pracodawcy podanie o urlop wych.?
twoje dane pracodawca data(co najmniej 2 tyg. przed planowanym urlopem) Zwracam się o udzielenie mi x tygodni urlopu wychowawczego tj od... do...) przysługującego mi w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem urodz..... podpis Jeżeli już kożystałaś z części urlopu musisz napisać w jakim wymiarze. Do wniosku dołączasz oświadczenie ojca dziecka że nie będzie korzystał w tym terminie z urlopu wychowawczego
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,572,19139635,19139635,Jak_napisac_do_pracodawcy_podanie_o_urlop_wych_.html


Temat: Dziecko w nieformalnym zwiazku - konsekwencje prawne
... dziecka? W papierach poporodowych (wypis ze szpitala) dają nazwisko matki, potem ustalacie dowolnie (ojca czy matki) i w ten sposób wam zarejestrują w USC (podpisujesz oświadczenie przed kierownikiem USC, że uznajesz...
Źródło: topranking.pl/1856/dziecko,w,nieformalnym,zwiazku,konsekwencje.php


Temat: Urlop wychowawczy ???
Witaj, Będąc na urlopie wychowawczym pracowałam na umowę o dzieło. Z tytułu wychowawczego nie miałam żadnych świadczeń pieniężnych, gdyż mąż za dużo zarabiał!(parodia, nie były to kokosy, ale powyżej minimalnej głodowej, ... z rozwiniętym działem kadr i szkoleń, w przypadku gdy matka przebywa na u. wychowawczym, pójście przez ojca na zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem możliwe jest tylko w przypadku przedstawienia dowodu na to, że w danym momencie matka nie może zająć się dzieckiem. Takim dowodem może to być jej zwolnienie lekarskie, zaświadczenie lekarskie (bo sąlekarze nie wystawiający L4 kobietom na urlopie wych). Może być również oświadczenie męża, lub pisemne oświadczenie żony. Wszystko zależy od stopnia zbiurokratyzowania danego działu kadr itp. Co do pójscia na urlop macierzyński osoby będącej na urlopie wychowawczym. Jest sięna wychowawczym, w nmiędzyczasie zachodzi w ciążę. Po urodzeniu nowego dzidziusia przysługuje normalny urlop wychowawczy, z zasiłkiem taim, jak poprzednio. Jeżeli w czasie twojego wychowawczego inni pracownicy dostali podwyki, ty na nią nie licz. Ale i tak jest dobrze, bo powinnaś dostać tyle, ile poprzednim razem, a to jest i tak zawsze więcej niż na urlopie wychowawczym, gdzie dostaje się grosze lub nic....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,19247333,19247333,Urlop_wychowawczy_.html


Temat: Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?
O właśnie oddzielnie oświadczenie od ojca, że nie bedzie korzystał z urlopu wychowawczego
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,86355877,86355877,Jak_napisac_wniosek_o_urlop_wychowawczy_.html


Temat: jak to z wychowawczym???????????
Jeżeli chodzi Ci o to czy otrzymasz urlop wychowawczy to wszystko zalezy od tego jaka masz umowę a nie ile zarabiasz § 1. 1. Pracownica zatrudniona co najmniej 6 miesięcy może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat życia. 2. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. 3. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w czterech częściach. Natomiast jeżeli chodzi Ci o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas pobytu na urlopie wych. to przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: - 24 miesięcy kalendarzowych, - 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę ... ojcem dziecka to wtedy nie musisz mieć wyroku Sądu( przecież nie każdy musi żyć w małżeństwie hihi) wtedy on składa dokumenty o zarobkach(Oświadczenie z US) itd.na podstawie którego jest wyliczany dochód...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,95653321,95653321,jak_to_z_wychowawczym_.html Wątki
 : Kolekcjonowanie
 : urlop szkoleniowy szkolenie
 : urlop okolicznosciowy z tytułu urodzenia dziecka
 : urlop macierzynski wymiar urlopu 2006
 : urlop maciezynski ile trwa tygodni
  • psychotesty policyjne
  • bethel
  • roland td6 kx
  • numer 3800
  • jak;zainstalowac;stalker;oblivion;lost
  •  . : : .
    Copyright (c) 2008 Kolekcjonowanie | Designed by Elegant WPT