Strona główna
  urlop nauczycieli w placówkach nieferyjnych

Kolekcjonowanie

Temat: urlop na żądanie dla nauczyciela
trwania a w nieferyjnych w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Jak sobie wyobrażasz udzielenie nauczycielowi zatrudnionemu np. w placówce feryjnej urlopu na żądanie? 4 dni w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,77262181,77262181,urlop_na_zadanie_dla_nauczyciela.htmlTemat: Nauczyciel w przedszkolu niepubl.-plusy i minusy
Ten nick :( Wybacz, ale nauczyciela pewne standardy obowiązują. Moim zdaniem. 2000 w publicznym to ma dyplomowany po 20 latach pracy z motywacyjnym - a roboty i wolnych dni chyba podobnie. Przedszkola to placówki nieferyjne - 35 dni urlopu. W grupie 25 dzieci, za moment diagnoza szkolna, od której mnóstwo zależy - więc odpowiedzialność, programy, indywidualne wspieranie itp. Dzieci też nie wolno zostawiaś samych I za kursy na ogół samemu się płaci - ja jako organizator szkoleń nader czesto wystawiam faktury placówkom niepublicznym, które kierują swoich nauczycieli na szkolenia... Bywa więc różnie. Decyzja...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,96390698,96390698,Nauczyciel_w_przedszkolu_niepubl_plusy_i_minusy.html


Temat: jak to jest z urlopem?
jak to jest z urlopem? nauczycielce przedszkola(placówki nieferyjnej )nalezy sie 35 dni urlopu w roku.Jeden miesiąc -lipiec grupa dyzurujaca,wowczas nie wszyscy nauczyciele wypracowuja z dziecmi swoje godziny. czy muszą odpracowac to...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,76247374,76247374,jak_to_jest_z_urlopem_.html


Temat: Przerwy swiateczne i ferie zimowe w przedszkolu
wyjaśnić? Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej, jaką jest przedszkole, przysługuje rocznie 35 dni urlopu (reguluje to Karta Nauczyciela)do wykorzystania w ciągu całego roku, rzecz jasna znaczną część tego urlopu trzeba wykorzystać latem kiedy nie ma dzieci, ale spokojnie można zostawić sobie parę dni na takie właśnie okazje. Jeżeli ktoś wykorzysta cały urlop to już jego strata. W przedszkolach publicznych wigilia i sylwester ... a reszcie udzielić urlopów lub zaproponować odpracowanie. Jeżeli tylko są chętne dzieci to przedszkole musi być otwarte. Sama jestem nauczycielką w przedszkolu, wprawdzie specjalnym, ale obowiązuje mnie takie samo prawo jak innych nauczycieli przedszkoli.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,18986598,18986598,Przerwy_swiateczne_i_ferie_zimowe_w_przedszkolu.html


Temat: jak robicie? napiszcie
Podlegamy pod Kartę Nauczyciela, tylko nie wiem co to ma wspólnego z urlopami. Mamy 40-godzinny tydzień pracy, w tym 22 lub 25 godzin dydaktycznych (bezpośrednio z dziećmi). W dni kiedy nie pracujemy bierzemy urlop lub opiekę nad dzieckiem. Ja np. miałam pracować w wigilię, bo nie urządzam u siebie świąt, tylko jadę " na gotowe". NIESTETY NIKT NIE ZAPISAŁ ŻADNEGO DZIECKA i muszę na ten dzień wypisać sobie urlop, chociaż wolałabym go wykorzystać kiedy indziej. Przedszkole od szkoły różni się tym, że jest placówką nieferyjną, a nie, że podlega innym przepisom.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,88751778,88751778,jak_robicie_napiszcie.html


Temat: doczekaliśmy się
egh, a ja wam zazdroszczę. Bo chociaż jestem też nauczycielem, to w placówce nieferyjnej, i urlopu mam mniej, i godzin więcej.... wypoczywajcie i wróćcie we wrześniu wypoczęci i pełni zapału
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22449,81122268,81122268,doczekalismy_sie.html


Temat: urlop wypocz. po wychowawczym
proszę o odpowieź. ja wracam po wychowawczym od września zatrudniona jestem z karty nauczyciela (nie szkoła - placówka nieferyjna ) normalnie należy mi się 7 tyg. urlopu a w tej sytuacji...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,45928844,45928844,urlop_wypocz_po_wychowawczym.html


Temat: zerówki w szkołach podst.
> - nie mam pojęcia jak pracuje się przed np. Bożym Narodzeniem, czy >Wielkanocą Normalnie. W przedszkolach nie ma ferii. > - mam 35 dni urlopu, ale czy muszę wziąć go w terminie >wyznaczonym, czy też mogę go sobie dowolnie rozdzielać i wystąpić o >urlop na np. kilka dni, jak każdy pracownik ? Urlop udzielany jest zgodnie z ustalonym planem urlopów. Zwykle przypada on wtedy, kiedy przewidziana jest przerwa wakacyjna w pracy przedszkola. Trwają dyskusje, czy nauczyciele przedszkola mają prawo do 4 dni urlopu na żądanie. Ale nawet jeśli jest on udzielany, to zwykle bez szkody dla dzieci, bo inny nauczyciel przedszkola pracujący w tej samej placówce może bez problemu zastąpić tego, który wziął dzień czy dwa urlopu na żądanie. > - pracujemy jak ... przedszkolne przy szkole to organizacyjnie placówki przedszkolne (czyli nieferyjne), ale rzeczywista organizacja pracy większości szkół utrudnia przyjęcie takiego rozwiązania. Sprawa wypłynęła w tym roku, bo, w związku z reformą oświaty, ministerstwo ... przewiduje też ferii. Plan pracy układa nauczyciel. Powinien go ułożyć zgodnie z możliwościami/potrzebami konkretnej grupy, z którą pracuje. Poza możliwościami intelektualno-psycho-fizycznymi grupy, powinien w nim uwzględnić np. środowisko/region, w którym dzieci...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,102309000,102309000,zerowki_w_szkolach_podst_.html


Temat: czy zerówki w szkołach też maja wolne ferie?
Oficjalne stanowisko MEN www.men.gov.pl/content/view/12399/22/ Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 07.05.2009. Zmieniony(08.05.2009.) || A A A Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraża opinię, że nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ... na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola. Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym, stąd też nie można byłoby ich zobowiązywać ... a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych. Tę sama zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zastosowanie w tym oddziale organizacji pracy analogicznej do tej, jaka ... organizacyjnym idzie również zróżnicowanie pozycji nauczyciela szkoły podstawowej i nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) odrębnie uregulowano obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli oddziałów przedszkolnych dla 6-latków; ustawodawca w art. 42 ust. 3 lp. 2 określił tę grupę nauczycieli jako „nauczycieli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich”. Ponieważ ustawa o systemie oświaty nie zna „innych placówek przedszkolnych” niż przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego), a ... podstawowych. Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Ponieważ praca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest zorganizowana w taki sam sposób, jak praca przedszkola – tj. bez ferii szkolnych – do nauczycieli oddziału przedszkolnego należy stosować przepisy Karty Nauczyciela odnoszące się do nauczycieli przedszkoli. Odmienny pogląd prowadziłby do nieuzasadnionego zróżnicowania uprawnień pracowniczych nauczycieli na takich samych stanowiskach w świetle art. 42 ust. 3 lp. 2 Karty Nauczyciela.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,93913888,93913888,czy_zerowki_w_szkolach_tez_maja_wolne_ferie_.html


Temat: Głos w dyskusji nt. reformy oświaty
jak je ładnie nazwano, są placówkami „nieferyjnymi” ("feryjne" to szkoły, gdzie nauczyciel ma wakacje w tym samym czasie, co uczniowie). Dla niewtajemniczonych: niby jesteśmy nauczycielami, ale ustawodawca nie do końca był o tym przekonany. Szczytem ignorancji było stwierdzenie, które przeczytałam w „Gazecie Wyborczej” z dnia 28.04.08r. W dyskusji o wcześniejszych emeryturach pan Mordasiewicz był łaskaw wypowiedzieć się, że skoro nauczyciel nie będzie ... pomocą jednego zdania: „przedszkola stanowią zadanie własne gminy”, zniszczono w skali kraju 70% placówek wychowania przedszkolnego, bo rachunek ekonomiczny był prosty. Przez kolejne kilkanaście lat następujące po sobie ekipy rządzące, pomimo ... jak najbardziej płynnego i bezproblemowego przejścia dzieci z przedszkola do szkoły. Jak na razie to po raz kolejny funduje się dzieciom, ich rodzicom i nam nauczycielom wychowania przedszkolnego eksperyment, za którego przeprowadzenie zapłacimy wszyscy i oby cena nie okazała się zbyt wysoka. Z poważaniem Barbara Walczak (nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,78927361,78927361,Glos_w_dyskusji_nt_reformy_oswiaty.html


Temat: karciana godzina dla nauczycieli oddziałów przeds.
Cytuję nasze świetnie poinformowane "źródełko",koleżankę "mariwu" Ze strony MEN: "Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nauczycieli prowadzących oddziały przedszkolne zorganizowane wszkołach podstawowych (źródło: strona internetowa MEN) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraża opinię, że nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy - Karta Nauczyciela. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ... oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola. Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym, stąd też nie można byłoby ich zobowiązywać do realizacji zajęć w ramach ... wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych. Tę sama zasadę należy ... z oddziałami działającymi w przedszkolach oraz skrócenia czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ślad za zróżnicowaniem organizacyjnym idzie również zróżnicowanie pozycji nauczyciela szkoły podstawowej i nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela odrębnie uregulowano obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli oddziałów przedszkolnych dla 6-latków; ustawodawca w art. 42 ust. 3 lp. 2 określił tę grupę nauczycieli jako "nauczycieli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich". Ponieważ ustawa o systemie oświaty nie zna "innych placówek przedszkolnych" niż przedszkola oraz ... także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Ponieważ praca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest zorganizowana w taki sam sposób, jak praca przedszkola - tj. bez ferii szkolnych - do nauczycieli oddziału przedszkolnego należy stosować przepisy Karty Nauczyciela odnoszące się do nauczycieli przedszkoli. Odmienny pogląd prowadziłby do nieuzasadnionego zróżnicowania uprawnień pracowniczych nauczycieli na takich samych stanowiskach w świetle art. 42 ust. 3 lp. 2 Karty Nauczyciela." Ale trwają awantury w sprawie wakacji i ferii dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach (szczególnie nauczycieli oddziałów, w którym dzieci odbywają roczne przygotowanie przedszkolne. teraz 6 a za chwilę 5-letnie). Bo do tej pory szkoły traktowały ich, jak nauczycieli szkoły (wakacje, ferie). A teraz przypomniano przepis, że to przeciez oddział PRZEDszkolny. Głównie własnie na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,99519760,99519760,karciana_godzina_dla_nauczycieli_oddzialow_przeds_.html Wątki
 : Kolekcjonowanie
 : urlop szkoleniowy szkolenie
 : Urlop wychowawczy umowa o dzieło u innego pracodawcy
 : urlop okolicznosciowy z tytułu urodzenia dziecka
 : urlop macierzynski wymiar urlopu 2006
  • unerwienie liB6cia
  • co trzeba zrobic zeby kot nie gubil siersci
  • iban poland
  • gabinet kosmetyczny oferta
  • auchan wroclaw park
  •  . : : .
    Copyright (c) 2008 Kolekcjonowanie | Designed by Elegant WPT